facter

trusty xenial bionic focal hirsute impish jammy
amd64 pass pass pass pass pass pass fail
arm64 pass pass pass pass pass fail
armhf fail pass pass pass pass pass fail
i386 pass pass pass fail pass pass pass
ppc64el pass pass pass pass pass pass fail
s390x pass pass pass pass pass fail